• فـارسي
  • English
سبحان دارو در بورس
بورس

در اين بازديد که چهارشنبه 12 آبان انجام شد، آرتاش تومانيان سفير ارمنستان با تاييد توانمنديهاي ايران و سبحان دارو در توليد دارو ابراز اميدواري کرد که در آينده کشورش بتواند داروهاي بيشتري را از ايران بهمراه انتقال دانش فني توليد دارو به ارمنستان وارد کند.

دکتر اکبر برندگي مديرعامل سبحان دارو هم ضمن خوشامدگويي به سفير و هيات ارمنستان توانمنديهاي سبحان دارو در زمينه توليد دارو را براي آنها تشريح کرد. دکتر برندگي افزود: در حال حاضر در بسياري از شرکت هاي داروسازي در ايران از جمله سبحان دارو داروها در استاندارد و کيفيت جهاني توليد مي شود.

 

12 آبان 1395
آخــرين محصولات
DuloxetineserotiapinRiluzoleDiltigelSertaconazoleRizatriptanProfinilsolifexSopexolHyzaridvenlaxinpregabalinNewfenfluvoxamineَAbilizolFenofibrateSovacidLexatal