• فـارسي
  • English
سبحان دارو در بورس
بورس

دکتر يوسف زاده رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيلان که بهنگام امضاء تفاهمنامه همکاري از کارخانه سبحان دارو هم بازديد کرد افزود: استان گيلان در توليد دارو از ظرفيت بالايي برخوردار است و وجود سبحان دارو بعنوان يکي از شرکت هاي بزرگ داروسازي در کشور خود گواه اين ادعاست. وي ابراز اميدواري کرد، با ارتباط موثر بين دانشگاه علوم پزشکي، شرکت هاي دارويي و دانش بنيان فضاي مناسبي در تحقيقات کاربردي، کارآفريني و توليد ثروت در استان ايجاد شود.  مديرعامل سبحان دارو هم همکاري شرکت هاي دارويي و دانشگاه علم پزشکي را گامي موثر در شکوفايي هرچه بيشتر صنعت دارو در کشور و بويژه گيلان دانست. دکتر اکبر برندگي افزود: سبحان دارو در حال حاضر 130 پروانه توليد دارو در سه دسته دارويي جامدات، نيمه جامدات و قطره در اختيار دارد. وي اضافه کرد: سبحان دارو جزء دو توليد کننده عددي دارو و يکي از 5 شرکت برتر از حيث ميزان سود است که با همکاري با شرکت هاي دارو سازي کشورهاي هلند، ايتاليا و کانادا داروهاي خود را علاوه برعرضه در بازار داخل به کشورهاي خارجي هم صادر مي کند. 

6 بهمن 1395
آخــرين محصولات
DuloxetineserotiapinRiluzoleDiltigelSertaconazoleRizatriptanProfinilsolifexSopexolHyzaridvenlaxinpregabalinNewfenfluvoxamineَAbilizolFenofibrateSovacidLexatal