• فـارسي
  • English
سبحان دارو در بورس
بورس

سومين محموله صادراتي شرکت سبحان دارو شامل 15 ميليون و دويست هزار عدد قرص  آتورواستاتين، آملودپين، ممانتين، لاموژين، هالوپريدول، ديلتيازم و کپسول ونلافاکسين به ارزش 8 ميليارد ريال با دو دستگاه تريلي کانتينر دار پس از تاييد گمرک بندر انزلي مستقيم به بغداد صادر شد.

مديرعامل شرکت سبحان دارو گفت: در سال جاري تا کنون 29 ميليارد و 422 ميليون ريال داروي سبحان دارو که در مناقصه تندر عراق در سال 2015 برنده شده بود به عراق صادر شده است و محموله چهارم به ارزش يک ميلياردو يکصد ميليون ريال تا پايان اسفند به عراق صادر مي شود.

دکتر اکبر برندگي افزود: اين شرکت در مناقصه داروي کشور عراق در سال 2016  با 16 قلم و در سال 2017 با 4 قلم دارو شرکت نمود که تا کنون دو قلم از داروها به ارزش 250 هزار دلار در مناقصه 2016 برنده شده است.

 وي تصريح کرد: هدف بزرگ سبحان دارو براي صادرات در سال آينده 120 ميليارد ريال است.

 

10 اسفند 1395
آخــرين محصولات
DuloxetineserotiapinRiluzoleDiltigelSertaconazoleRizatriptanProfinilsolifexSopexolHyzaridvenlaxinpregabalinNewfenfluvoxamineَAbilizolFenofibrateSovacidLexatal