• فـارسي
  • English

باستحضار سهامداران محترم مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سبحان دارو(سهامي عام)منتهي به 96/12/29 راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/02/29 در تهران،خيابان 16 آذر،دانشگاه تهران،ساختمان جديد دانشکده داروسازي، سالن رازي برگزار مي شود.از سهامدارن محترم دعوت بعمل مي آيد براي دريافت برگ ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 به آدرس تهران، خيابان فاطمي غربي جنب مهندسي ارتش، شماره 295، امور سهام شرکت سبحان دارو مراجعه نمايند.

19 اردیبهشت 1397
آخــرين محصولات
DuloxetineserotiapinRiluzoleDiltigelSertaconazoleRizatriptanProfinilsolifexSopexolHyzaridvenlaxinpregabalinNewfenfluvoxamineَAbilizolFenofibrateSovacidLexatal