• فـارسي
  • English

آقاي دکتر محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره )با حضور در شرکت سبحان دارو از شرکت هاي زير مجموعه ستاد اجرايي در جلسه با مديران در جريان توليد، فروش و پروژه هاي توسعه اين شرکت قرار گرفت.

11 آبان 1399
آخــرين محصولات
DuloxetineserotiapinRiluzoleDiltigelSertaconazoleRizatriptanProfinilsolifexSopexolHyzaridvenlaxinpregabalinNewfenfluvoxamineَAbilizolFenofibrateSovacidLexatal