• فـارسي
  • English

باستحضار تمامي سهامداران محترم حقيقي و حقوقي ميرساند مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سبحان دارو( سهامي عام ) ساعت 14 عصر روز چهارشنبه مورخ 1398/03/11 در محل تهران، خيايان 16 آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جديد دانشکده داروسازي ، سالن رازي برگزار مي گردد. لذا از کليه سهامداران محترم براي شرکت در مجمع دعوت بعمل مي آيد.سهامداران محترم مي توانند براي دريافت برگ ورود به جلسله روز سه شنبه مورخ 1398/03/07 به محل شرکت در تهران خيايان فاطمي غربي، پلاک 295 ، امور سهام مراجعه فرمايند. 

30 اردیبهشت 1398
آخــرين محصولات
DuloxetineserotiapinRiluzoleDiltigelSertaconazoleRizatriptanProfinilsolifexSopexolHyzaridvenlaxinpregabalinNewfenfluvoxamineَAbilizolFenofibrateSovacidLexatal